نام نام خانوادگی دانشکده مرتبه علمی پست الکترونیک اطلاعات تماس توضیحات
دکتر سید مصطفی موسوی‌زاده
سید مصطفی موسوی‌زاده فنی و مهندسی استادیار
دکتر حسین مهدیان فر
حسین مهدیان فر فنی و مهندسی استادیار
دکتر مهدیه نامور محبوب
مهدیه نامور محبوب فنی و مهندسی استادیار
دکتر حسین نجاری
حسین نجاری علوم انسانی استادیار
دکتر مجتبی وکیلی ازغندی
مجتبی وکیلی ازغندی فنی و مهندسی استادیار