کتاب‌ها

در حال به روز رسانی ...

مقالات

در حال به روز رسانی ...

پایان‌نامه‌ها

در حال به روز رسانی ...

علایق پژوهشی

در حال به روز رسانی ...

اختراعات

در حال به روز رسانی...

جایزه‌ها

در حال به روز رسانی ...

برنامه کلاسی

ساعت

روزها

7:30-9:30

9:30-11:30

11:30-13:30

14-16

16-18

18-20

شنبه

مطالعه و پژوهش

رفع اشکال و مشاوره آزمایشگاه تکنولوژی بتن

رفع اشکال و مشاوره تکنولوژی بتن

آزمایشگاه تکنولوژی بتن

مطالعه و پژوهش

کار پژوهشی

یکشنبه

رفع اشکال و مشاوره مکانیک خاک

تکنولوژی بتن

مطالعه و پژوهش

تحلیل سازه 1

مکانیک خاک (هفته زوج)

مطالعه و پژوهش

دوشنبه

مهندسی پی

پی سازی

ماشین آلات ساختمانی و راهسازی

 

مکانیک خاک

حضور و مشاوره (با هماهنگی قبلی)

رفع اشکال و مشاوره مهندسی پی

تدوین متون درسی

سه‌شنبه

رفع اشکال و مشاوره ماشین آلات ساختمانی

رفع اشکال و مشاوره تحلیل سازه 1

مهندسی پی

پی سازی (هفته فرد)

تحلیل سازه 1(هفته فرد)

مطالعه و پژوهش

تدوین متون درسی

چهارشنبه

مطالعه و پژوهش

کار پژوهشی

..........

.............

...............

…………