راه‌های ارتباطی
آدرس:
خراسان رضوی- گناباد- انتهای خیابان غفاری- مجتمع آموزش عالی گناباد
9691957678
تلفن:
05157229702 داخلی 154
موبایل:
09151187056
ارسال ایمیل