کتاب‌ها

 

 

مقالات

مقالات چاپ شده در مجلات

سال

نام مقاله

نام جورنال

2015

Nonlinear control of structure using neuro-predictive algorithm

Smart Structures and Systems

2012

The effect of fuzzy controller on damage of steel structure considering structural

uncertainties

scientia iranica

2012

Effectiveness of a fuzzy controller on the damage index of nonlinear benchmark buildings

scientia iranica

2017

Controlling structures by inverse adaptive neuro fuzzy inference system

and MR dampers

Numerical Methods in Civil Engineering

2020

Fault-Tolerant Damage Control of Nonlinear Structures Using Artificial Intelligence

Civil Engineering Infrastructures Journal

1399 شناسایی عوامل كلیدی مؤثر بر تاب آوری شهری با رویكرد آینده نگاری
(مطالعۀ موردی: كلانشهر مشهد)
نشریه علمی – پژوهشی برنامهریزی توسعه کالبدی
1398 مطالعه تطبیقی میزان تاب آوري کالبدي مناطق شهر مشهد در برابر زلزله فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

سال

نام مقاله

نام كنفرانس

2015

Improving fragility curves for controlled structures including sensor fault

دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران-تبريز

2012

Neuro-predictive Algorithm for Structural Control

نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران-اصفهان

1393

تحلیل شکنندگی لرزه ای برای ساختمان های کنترل شده

کنفرانس ملی عمران-بابل

1390

اثر کنترل کننده فازی بر کاهش میزان خسارت سازه ها

ششمین کنفرانس ملی عمران-سمنان

1395

بهسازی لرزه ای قاب های بتن مسلح با استفاده از بادبند فولادی

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

1395

Structural control using ANFIS and MR dampers

 

چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری

1396

مقایسه ی روش رهایی پویا و روش طول قوس برای پیمایش ناحیه های پس کمانشی خرپاها

 

دومین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

1398

تولید منحنی های شکنندگی برای سازه های دارای سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی و دیوار برشی فولادی

ششمین کنفرانس ملی نواوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

پایان‌نامه‌ها

در حال به روز رسانی ....

علایق پژوهشی

کنترل سازه ها

سازه های بلند

سازه های فولادی

اختراعات

.

جایزه‌ها

.

برنامه کلاسی

ساعت

روزها

7.30-9.30

9.30-11.30

11.30-13.30

13.30-14

14-16

16-18

18-20

شنبه

 

-

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

حضور/نماز/نهار

پاسخگویی دانشجویان/راهنمایی پروژه

مطالعه و تحقیق

پاسخگویی دانشجویان/راهنمایی پروژه

یکشنبه

 

مقاومت مصالح 1

سازه های فولادی 2

استاتیک ه.ز

مقاومت مصالح 2 ه.ف

حضور/نماز/نهار

پاسخگویی دانشجویان/راهنمایی پروژه

مطالعه و تحقیق

پاسخگویی دانشجویان/راهنمایی پروژه

دوشنبه

 

استاتیک

مقاومت مصالح 2

رسیدگی به امور گروه

حضور/نماز/نهار

پاسخگویی دانشجویان/راهنمایی پروژه

مطالعه و تحقیق

-

سه‌شنبه

 

مقاومت مصالح 1 ه.ف

مطالعه و تحقیق

رسیدگی به امور گروه

حضور/نماز/نهار

مطالعه و تحقیق

-

-

چهارشنبه

 

-

-

پروژه سازه های فولادی

 کمیسیون موارد خاص