سوابق تحصیلی

مقطع تحصيلي

رشته-گرايش

نام دانشگاه

معدل كل

نمره پايان نامه

سال شروع

سال خاتمه

كارشناسي

معدن-اکتشاف

دانشگاه یزد

15.18

17.5

1384

1388

كارشناسي ارشد

معدن-اکتشاف

دانشگاه یزد

17.21

20

1388

1390

دکتری

معدن-اکتشاف

دانشگاه یزد

18.65

خیلی خوب

1391

1398

عنوان پروژه كارشناسي- نام استاد راهنما

ارزیابی پتانسیل معدنی محدوده 1:250،000 انارک با تلفیق داده‌های ژئوفیزیک هوایی و دورسنجی- دکتر عبدالحمید انصاری

عنوان پروژه كارشناسي ارشد- نام استاد راهنما

اکتشاف بوراکس در جنوب سبزوار با تلفیق روش‌های دورسنجی، برداشت‌های زمینی و مطالعات ژئوشیمیایی- دکتر سیدحسین مجتهدزاده و دکتر امیرحسین کوهساری

عنوان پروژه دکتری- نام استاد راهنما و مشاوران

مدل‌سازی و تلفیق سه‌بعدی داده‌های اکتشافی در مقیاس کانساری در محیط GIS- دکتر سید حسین مجتهدزاده، دکتر عبدالحمید انصاری

 

مقالات

رديف

عنوان مقاله

نام مجله يا كنفرانس

سال انتشار

نام نويسندگان به ترتيب ذكر شده در مقاله

مقالات کنفرانسی

1

تلفیق نتایج بررسی‌های دورسنجی و مطالعات ژئوفیزیک هوایی در بررسی پتانسیل معدنی محدوده 1:250،000 انارک

چهاردهمين کنفرانس ژئوفيزيک ايران (موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران)

21-23 ارديبهشت 1389

مهدی بمانی، عبدالحمید انصاری

2

تفکیک واحدهای زمین‌شناسی محدوده 1:250،000 انارک با استفاده از داده‌های ژئوفیزیک هوایی و دورسنجی

دومین کنفرانس معدن چرخ صنعت (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)

6-8 آذر 1389

مهدی بمانی، عبدالحمید انصاری

3

پی‌جوئی کانی‌سازی بورات در جنوب سبزوار با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای ETM+7

دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران (دانشگاه لرستان)

15-16 تیر 1390

مهدی بمانی، سید حسین مجتهدزاده، امیرحسین کوهساری

4

بررسی پتانسیل کانه سازی آهن چهارگوش 1:100000 گل‌گهر با استفاده از داده‌های مغناطیسی و تصویر ماهواره‌ای ETM+7 منطقه

دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران (دانشگاه لرستان)

15-16 تیر 1390

مهدی بمانی، حامد رحیمی، عبدالحمید انصاری

5

بررسی چگونگی استفاده و کاربرد شبکه های عصبی در دورسنجی با نگاه به چند مثال موردی

دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران (دانشگاه لرستان)

15-16 تیر 1390

مهدی بمانی، احمد قربانی

6

تهیه نقشه گسل‌های برگه 1:100000 زمین‌شناسی تویسرکان با استفاده از تلفیق روش‌های دورسنجی و مغناطیس‌سنجی هوایی

دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران (دانشگاه لرستان)

15-16 تیر 1390

حامد رحیمی، مهدی بمانی، عبدالحمید انصاری، امیرحسین کوهساری

7

تلفيق داده‌هاي اکتشافي جهت پي‌جوئي کاني‌سازي بورات در جنوب سبزوار با استفاده از روش منطق فازي

نوزدهمين همايش بلورشناسي و کاني­شناسي ايران، دانشگاه گلستان (گرگان)

16و17 شهریور 1390

مهدی بمانی، سید حسین مجتهدزاده، امیرحسین کوهساری

8

زمین شناسی، کانی شناسی، و ژنز اندیس بور محمدآباد عریان

پانزدهمين همایش انجمن زمین شناسی ایران (دانشگاه تربیت معلم)

23 و 24 آذرماه 1390

مهدی بمانی، سید حسین مجتهدزاده، امیرحسین کوهساری

9

تعيين نواحي اميدبخش کاني‌سازي آهن در برگه 1:100000 سنقر با تلفيق داده‌هاي زمين‌شناسي، مغناطيس‌سنجي و دورسنجي منطقه به روش همپوشاني شاخص

پانزدهمين همایش انجمن زمین شناسی ایران (دانشگاه تربیت معلم)

23 و 24 آذرماه 1390

مهدی بمانی، عبدالحمید انصاری،  حامد رحیمی

10

کلاس‌بندي و تلفيق لايه‌هاي اطلاعاتي چهارگوش گلگهر به منظور تعيين مناطق اميدبخش کاني سازي آهن

پانزدهمين همایش انجمن زمین شناسی ایران (دانشگاه تربیت معلم)

23 و 24 آذرماه 1390

مهدی بمانی، عبدالحمید انصاری،  حامد رحیمی

11

بررسی قابلیت استفاده از روش ژئوبوتانی در مطالعات اندیس مس هوره (شهر كرد) و مقایسه نتایج آن با محدوده مس سرچشمه و دره زرشک

پانزدهمين همایش انجمن زمین شناسی ایران (دانشگاه تربیت معلم)

23 و 24 آذرماه 1390

حسینعلی قاری، سیدحسین مجتهدزاده، مهدی بمانی، احسان علی بیگی

12

تلفیق داده های اکتشافی در محیط GIS با استفاده از روش AHP (مطالعه موردی برگه زمین‌شناسی 1:100000 ورچه)

پانزدهمين همایش انجمن زمین شناسی ایران (دانشگاه تربیت معلم)

23 و 24 آذرماه 1390

جواد غلام نژاد، حسینعلی قاری، مرتضی بابایی، عبدالحمید انصاری، مهدی بمانی

13

بررسی زمین‌شناسی، سنگ‌شناسی و کانی‌شناسی اندیس مس هوره (شهرکرد)

سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران(دانشگاه شهید چمران اهواز)

4 و 5 اسفند 1390

مهدی بمانی، سیدحسین مجتهدزاده، حسینعلی قاری، احسان علی بیگی

14

استفاده از الگوریتم­های فازی و سلسله­مراتبی در تعیین پتانسیل کانی‌سازی بورات در جنوب سبزوار

پانزدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران (موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران)

26-28 ارديبهشت 1391

مهدی بمانی، سید حسین مجتهدزاده، امیرحسین کوهساری

15

توموگرافي دوبعدي مقاومت ويژه الکتريکي در مطالعه زمين لغزش نقل

پانزدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران (موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران)

26-28 ارديبهشت 1391

احمد قربانی، عبدالحمید انصاری، حسینعلی قاری، مهدی بمانی

16

محاسبه سریع آرایه های الکترودی بهینه جهت توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی

اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی، فن آوری های معدن کاری ایران (یزد، آهن شهر بافق)

15 و 16 شهریور 1391

حسينعلي قاري,احمد قرباني,عبدالحميد انصاري، مهدي بماني

17

بررسی کاربرد روش های ژئوفیزیکی در مکانیک سنگ

اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی، فن آوری های معدن کاری ایران (یزد، آهن شهر بافق)

15 و 16 شهریور 1391

مجتبی دهقانی جوزم، احمد قربانی، مهدي بماني

18

Predicting the probability distribution of Cu mineralization areas and exploring the effects of cell size in geochemical mapping in Rudbar 1:100,000 sheet (Iran)

اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران-دانشگاه دامغان

6-8 شهریور ماه 1392

مهدی بمانی، فرهاد محمدتراب

19

تعیین پتانسیل کانی سازی آهن با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست ETM+7 در منطقه معدنی بافق-ساغند

شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

23 تا 25 اردیبهشت ماه 1393

مهدی بمانی، عبدالحمید انصاری

20

بررسی کانی های غیر سیلیکاته و سیلیکاته کانسار چاه مسی

کنفرانس ملی علوم معدنی، ساری، سازمان نظام مهندسی معدن استان مازندران

11 تا 12 شهریور 1393

مجتبی دهقانی جوزم، مهدی بمانی، فاطمه استبرق نیا بابکی

21

پردازش و تفسیر تصاویر ماهواره¬ای سنجنده های ETM+7 و OLI جهت بارزسازی آلتراسیون¬ها در مجموعه افیولیتی ناحیه فرومد

بیست و پنجمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران

4 و 5 بهمن ماه 1396 دانشگاه یزد

زهرا ایرانی، مهدی بمانی

22

مقایسه و بررسی کاربرد تصاویر لندست ۷ و ۸ به منظور اکتشاف کرومیت در محدوده افیولیت فرومد

هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

18 تا 20 اردیبهشت 1397

تهران

زهرا ایرانی، مهدی بمانی

23

مقایسه و کاربرد روش¬های طبقه¬بندی تصاویر ماهواره¬ای لندست 8 جهت تشخیص مناطق کانی-سازی کرومیت ـ منطقه افیولیتی فرومد

اولین همایش انجمن سنجش از دور زمین‌شناختی ایران

 

23-21 آذر 1397

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

زهرا ایرانی، مهدی بمانی

24

مقایسه روش های طبقه بندی جهت شناسایی هاله های دگرسانی کانسار مس علی آباد دامک

کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین

12 دی ماه 1397، اهواز

مهدی بمانی، سیدحسین مجتهدزاده، عبدالحمید انصاری

25

انتخاب ابعاد بهینه بلوک، در تخمین ذخیره معدن مس میدوک

هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

30 بهمن لغایت 1 اسفندماه 1398، دانشگاه بیرجند

نگار فریدون نژاد*، مهدی بمانی

26

شناسایی آلتراسیون های مرتبط با کانی سازی مس با پردازش داده های ماهواره ای ASTER در جنوب شرق ورقۀ یکصدهزار کجان، استان اصفهان

نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

14-15 آبان 1399

تهران

زهرا ایرانی*، مهدی بمانی، هوشنگ اسدی هارونی

27

تعیین مناطق آنومالی ژئوشیمیایی با استفاده از مدل¬سازی فرکتالی عیار-مساحت عنصر مس

دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

3 و 4 اسفند 1400، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

حسین مهدیان فر*، مهدی بمانی

28

شناسایی آلتراسیون های مرتبط با کانی سازی آهن با پردازش داده های ماهواره ای ASTER و OLI در جنوب ورقه یکصدهزار خرانق

چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

16 تا 17 شهریور 1401، دانشگاه گناباد

زهرا ایرانی، مهدی بمانی*

29

پردازش و تفسیر تصاویر ماهواره ای ASTER و ETM+7 جهت بارزسازی آلتراسیون ها در محدوده بلالک، شمال اصفهان

چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

16 تا 17 شهریور 1401، دانشگاه گناباد

زهرا ایرانی، مهدی بمانی*

مقالات علمی-پژوهشی

1

بررسي زمين شناسي، کاني شناسي و فرآيند تشکيل رخداد بور محمدآباد عريان (جنوب سبزوار)

مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران

سال بیست و دوم، شماره 1، بهار 93، از صفحه 173 تا 186

مهدی بمانی، سیدحسین مجتهدزاده، امیر حسین کوهساری

2

تعیین پتانسیل کانی سازی آهن در منطقه معدنی بافق-ساغند با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست ETM+7

فصل نامه بین المللی پژوهشی و تحلیلی زمین پویا

جلد دوم، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 84 تا99

مهدی بمانی، عبدالحمید انصاری

3

توموگرافي دوبعدي مقاومت ويژه الکتريکي در مطالعه زمين لغزش نقل سمیرم

مجله انجمن زمين شناسي مهندسي ايران، دانشگاه مدرس

پاییز و زمستان 1392، جلد ششم، شماره 3 و 4، صفحه 17 تا 32

احمد قربانی، مهدی بمانی، عبدالحمید انصاری، حسینعلی قاری

4

تحليل ژئوشيميايي نمونه‌هاي شورابه‌اي جهت اکتشاف کاني‌سازي بورات در جنوب سبزوار

مجله زمین شناسی اقتصادی

سال 1395 جلد 8، شماره 1

مهدی بمانی، سیدحسین مجتهدزاده، امیر حسین کوهساری

5

تعيين پتانسيل کاني سازي بورات در جنوب سبزوار با استفاده از RS و GIS

مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته

تابستان 95، شماره 20

مهدی بمانی، سیدحسین مجتهدزاده، امیرحسین کوهساری

6

تجزیه و تحلیل دادههای ژئوشیمی اکتشافی در محدوده معدن سرب و روی ایرانکوه اصفهان با استفاده از روشهای تحلیل اکتشافی دادهها (EDA) و هندسه فرکتال

نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 71 تا 90

سید حسین مجتهدزاده، مهدی بمانی، سعیده ملک زاده

7

بررسی و تطبیق داده های ژئوفیزیکی با دگرسانی ها در کانسار مس علی آباد دامک

نشریه مهندسی منابع معدنی

دوره چهارم، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21 تا 43

مهدی بمانی، سیدحسین مجتهدزاده، عبدالحمید انصاری

8

3D Zonation model of primary haloes and geochemical prospecting pattern of Aliabad Cu-Mo deposit, Yazd, Central Iran

روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

دوره 11، شماره 29، اسفند 1400، صفحه 1-76

مهدی بمانی، سیدحسین مجتهدزاده، عبدالحمید انصاری

 

پایان‌نامه‌،سمینار و طرح پژوهشی

 

عناوین پروژه های تحقیقاتی، سمینار و پایان نامه ها

شرح عنوان توضیحات سال
برسی و امکانسنجی استفاده از تکنولوژی های روز دنیا در عملیات نقشه برداری معدن شرکت معدنی و صنعتی گلگهر طرح پژوهشی شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا، شرکت معدنی و صنعتی گلگهر 20/02/1401 تا 20/03/1401
ارزیابی پتانسیل معدنی محدوده 1:250،000 انارک با تلفیق داده‌های ژئوفیزیک هوایی و دورسنجی پروژه كارشناسي استاد راهنما دکتر عبدالحمید انصاری 1384
اکتشاف بوراکس در جنوب سبزوار با تلفیق روش‌های دورسنجی، برداشت‌های زمینی و مطالعات ژئوشیمیایی پروژه كارشناسي ارشد استاد راهنما دکتر سیدحسین مجتهدزاده و دکتر امیرحسین کوهساری 1388
مدل‌سازی و تلفیق سه‌بعدی داده‌های اکتشافی در مقیاس کانساری در محیط GIS پروژه دکتری استاد راهنما دکتر سید حسین مجتهدزاده، دکتر عبدالحمید انصاری 1391

 

رديف

عنوان پایان نامه

مقطع/دانشگاه

سال اجرا

نام دانشجو

راهنمای پایان نامه های دانشجویی

1

کاربرد روش‌های مختلف پردازش تصاویر ETM+7 و OLI به منظور اکتشاف پتانسیل‌های معدنی در محدوده افیولیتی فرومد شمال شرق ایران

کارشناسی/دانشگاه گناباد

بهمن 1396

زهرا ایرانی

2

استفاده از دورسنجی وGIS  جهت تعیین پتانسیل معدنی در برگه 1:100000 قزوین

کارشناسی/دانشگاه گناباد

تابستان 1397

مریم خانی الموتی

3

انتخاب ابعاد بهینه بلوک در تخمین ذخیره معدن مس میدوک

کارشناسی/دانشگاه گناباد

شهریور 1398

نگار فریدون نژاد

مشاوره پایان نامه های دانشجویی

1

بررسی معیارهای اکتشافی کانسار تیپ اسکارن هاشم‌آباد و کاربرد آن در شناسایی کانی‌سازی مشابه با استفاده از مدل تلفیقی ارتباط بین سلولی (CBA) در منطقه ملا احمد، شرق اصفهان

کارشناسی ارشد/دانشگاه صنعتی اصفهان

1400

زهرا ایرانی

 

علایق پژوهشی

تدریس ریاضی

تدریس علوم

تدریس تربیت بدنی

اجرایی و سوابق کاری

1. همکاری با شرکت کان ایران در طرح اکتشافی بوراکس جنوب سبزوار در سال 1389 و 1390
2. همکاری با شرکت کان ایران در تهیه نقشه زمین شناسی 1:50000 جنوب سبزوار با استفاده از نرم افزار ArcGIS به منظور اکتشاف بوراکس در سال 1389
3. همکاری با شرکت کان ایران در نمونه گیری، نمونه های منگنز منطقه راز و جرگلان (خراسان شمالی) جهت تعیین کانی سازی منگنز در سال 1389
4. همکاری در برداشت داده های مغناطیسی منطقه دشت لرد بافق و تفسیر داده ها به همراه اساتید دانشکده مهندسی معدن دانشگاه یزد در سال 1390
5. همکاری در طرح پژوهشی برداشت و تفسیر داده های مغناطیسی منطقه مطالعاتی دانشگاه یزد با اساتید دانشکده مهندسی معدن دانشگاه یزد در سال 1390
6. همکاری در برداشت و تفسیر داده های IP, RS منطقه هفت هر ندوشن، به منظور تعیین کانی سازی سرب و  روی با اساتید دانشکده مهندسی معدن دانشگاه یزد در سال 1390
7. همکاری در برداشت و تفسیر داده های RS منطقه نقل سمیرم، به منظور تعیین زمین لغزش منطقه با اساتید دانشکده مهندسی معدن دانشگاه یزد در سال 1390
8. تفسیر داده های مغناطیسی منطقه فریدون شهر اصفهان به منظور تعیین کانی سازی آهن در سال 1390
9. تفسیر داده های مغناطیسی منطقه هفت هر ندوشن به منظور تعیین کانی سازی آهن در سال 1390
10. تعیین پتانسیل کانی سازی آهن چهارگوش 1:250000 رفسنجان با استفاده از دورسنجی (تصاویر ماهواره ای لندست 7) در سال 1390
11. همکاری در چندین پروژه برداشت مغناطیسی و مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی (IP) به همراه اساتید دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد در سال 91
12. برداشت و تفسیر بیش از 8 هزار داده مغناطیسی برای شرکت توسان کشف
13. برداشت و تفسیر بیش از 2  هزار داده مغناطیسی در منطقه دهسلم، خراسان جنوبی
14. برداشت و تفسیر داده های مغناطیسی برای شرکت آسفالت گستر یزد
15. برداشت و تفسیر بسیاری پروژه های اکتشافی با روش مغناطیس سنجی در گوشه و کنار ایران زمین
16. برداشت مقاومت ویژه و پتانسیل خودزا در چند مرحله و پروژه دانشجویی در سد باطله معدن مس میدوک
17. ادامه فعالیت های ذکر شده در موارد بالا در سال های 1392 و 1393 و 1394 و 1395 و 1396 و ....

سوابق تدریس:
تدریس درس های ژئوفیزیک اکتشافی 1، ژئوفیزیک اکتشافی 2، آزمایشگاه و عملیات ژئوفیزیک، چاه نگاری، دورسنجی و gis، حفاری اکتشافی و روش و ارائه تحقیق، استاتیک، مقاومت مصالح، کارتوگرافی، نقشه کشی صنعتی و اتوکد،  در دانشگاه گناباد از سال 1395 تا کنون

جایزه‌ها

1    در سال 1393 به عنوان پژوهشگر نمونه دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه یزد

 

برنامه کلاسی