کتاب‌ها

.

مقالات

 

ردیف

نام مقاله

نام نشریه

اسامی نویسندگان مقاله

تاریخ چاپ

1

A comparison of large deflection analysis of bending plates by dynamic relaxation; Mohammad Rezaiee-Pajand, Hossein Estiri; Periodica Polytechnica Civil Engineering

Periodica Polytechnica Civil Engineering

Mohammad Rezaiee-Pajand , Hossein Estiri

2016

2

Computing the structural buckling limit load by using dynamic relaxation method; Mohammad Rezaiee-Pajand, Hossein Estiri; International Journal of Non-Linear Mechanics

International Journal of Non-Linear Mechanics

Mohammad Rezaiee-Pajand , Hossein Estiri

2016

3

Finding equilibrium paths by minimizing external work in dynamic relaxation method; Mohammad Rezaiee-Pajand, Hossein Estiri; Applied Mathematical   Modelling

Applied   Mathematical   Modelling

Mohammad Rezaiee-Pajand , Hossein Estiri

2016

4

Mixing dynamic relaxation method with load factor and displacement increments; Mohammad Rezaiee-Pajand, Hossein Estiri; Computers and Structures

Computers and Structures

Mohammad Rezaiee-Pajand , Hossein Estiri

2016

5

Comparative analysis of three-dimensional frames by dynamic relaxation methods; Mohammad Rezaiee-Pajand, Hossein Estiri; Mechanics of Advanced Materials and Structures

Mechanics of Advanced Materials and Structures

Mohammad Rezaiee-Pajand , Hossein Estiri

2017

6

Geometrically nonlinear analysis of shells by various dynamic relaxation methods

World Journal of Engineering

Mohammad Rezaiee-Pajand , Hossein Estiri

2017

7

Creating better dynamic relaxation methods(Proof)

Engineering Computations

Mohammad Rezaiee-Pajand , Hossein Estiri

2019

8

Finding buckling points for nonlinear structures by dynamic relaxation scheme(Proof)

Frontiers of Structural and Civil Engineering

Mohammad Rezaiee-Pajand , Hossein Estiri

2019

9

Efficiency of dynamic relaxation methods in solving bending plates

International Journal of Bridge Engineering

Hossien Estiri and Amir Baghban

2022

10

میرایی متغیر در تحلیل ناخطی هندسی صفحه های خمشی به روش رهایی پویا

نشریه مکانیک فردوسی مشهد

محمد رضایی پژند، حسین استیری

1396

11

تعیین نقطه‌های حدی سازه‌ ها با روش رهایی پویا

نشریه علمی و پژوهشی سازه و فولاد

حسین استیری، امیر باغبان

1401

12

پیمایش مسیر ایستایی با روش رهایی پویا

نشریه مکانیک سازه ها و شاره ها

حسین استیری، امیر باغبان

1402

 

 

ردیف

عنوان مقاله، نام مولفین، نام همایش

سال

1

اثر جداگرهای لاستیکی- سربی در ساختمان های فولادی با مهاربند همگرا؛ محسنعلی شایانفر، حسین استیری؛ ششمین کنـگره ملي مهندسی عمران

1390

2

بهينه مقاومت مشخصه جداگرهاي لاستيکي- سربي در ساختمان هاي بتنی تحت تحريکات نزديک گسل؛ حسین استیری، الهه معمار مسجد؛ کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه­ی پایدار شهری

1392

3

مقایسه­ی استفاده از جداگرهای لاستیکی- سربی، پاندول اصطکاکی و میراگرهای جرمی تنظیم شده در ساختمان بتنی؛ حسین استیری، الهه معمار مسجد؛ کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه­ی پایدار شهری

1392

4

روش هاي مقاوم سازي اتصالات بتني ؛ الهه معمار مسجد، حسین استیری؛ کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه­ی پایدار شهری

1392

5

مقاومت مشخصه بهینه جداگرهاي لاستيکي- سربي در قابهای خمشی فولادی تحت زمین لرزه های نزديک گسل؛ محسنعلی شایانفر، حسین استیری؛ چهارمین کنـفرانس ملي عمـران(مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار)

1390

6

مقایسه اثر میراگرهای اضافی و جداگرهای لاستیکی – سربی در ساختمان های قاب خمشی فولادی تحت زلزله های نزدیک و دور از گسل؛ محسنعلی شایانفر، حسین استیری؛ چهارمین کنـفرانس ملي عمـران(مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار)

1390

 

 

پایان‌نامه‌ها

.

علایق پژوهشی

روش‌های عددی تحلیل سازه‌ها

تحلیل‌های غیرخطی هندسی و مواد

جداسازی لرزه‌ای

 

اختراعات

.

جایزه‌ها

.

برنامه کلاسی