کتاب‌ها

در حال به روز رسانی...

 

مقالات

در حال به روز رسانی ...

پایان‌نامه‌ها

در حال به روز رسانی ...

علایق پژوهشی

در حال به روز رسانی...

اختراعات

در حال به روز رسانی ...

جایزه‌ها

در حال به روز رسانی ...

برنامه کلاسی

 

 

    برنامه حضور اساتید مجتمع آموزش عالی گناباد

نیمسال دوم   1400-1401

 

نام و نام‌خانوادگی: دکتر مجید کوکبی                 گروه آموزشی: ریاضی                  سمت: عضو هیأت علمی

 

ساعت

روزها

8-10

10-11:30

11:30-14(غیر از وقت نماز)

14-16

16-18

18-20

شنبه

رياضي پایه

رياضي ۲

صنایع

 

 

 

 

 

یکشنبه

رياضيات و كاربرد در مديريت بازرگانی*

رياضيات و كاربرد در مديريت صنعتی**

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

رياضيات و كاربرد در مديريت صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

سه‌شنبه

رياضيات و كاربرد در مديريت بازرگانی

 

 

 

رياضي ۲ صنایع*

رياضي پایه**

 

 

معادلات دیفرانسیل م شیمی *

 

چهارشنبه

 

 

معادلات دیفرانسیل م شیمی

 

 

 

 

 

 

* راهنمایی پروژه/ پایان‌نامه، با هماهنگی قبلی انجام خواهد شد.             3-57229701 داخلی256

              majid.kowkabi@yahoo.com                               https://t.me/kowkabimath                                                                                                                                                https://m.kowkabi.student.um.ac.ir