مقاله های علمی – پژوهشی

مقاله های کنفرانسی کنفرانسی

 

موسوی نقابی، سیدمجتبی،1400،بررسی راهکارهای رسوخ فناوری های نوین در صنایع کوچک و متوسط،دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری،دامغان

موسوی نقابی، سیدمجتبی و انوشه، مرتضی،1400،بررسی تاثیر ایجاد زیرساخت های صنعتی بر توسعه کارآفرینی در حوزه صنایع کوچک و متوسط،دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری،دامغان،

موسوی نقابی، سیدمجتبی،1399،شناسایی فرصتهای کارآفرینی با تکمیل حلقه های مفقوده زنجیره ارزش خوشه های کسب وکار: مورد مطالعه خوشه های استان یزد،چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف،تهران

موسوی نقابی، سیدمجتبی، 1399، تحلیل وضعیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور و نقش آنها در توسعه صنایع کوچک و متوسط، همایش ملی رویکردهای نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای، دانشگاه گنبد، گنبد.

موسوی نقابی، سیدمجتبی، 1399، ارائه چهارچوب استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی برای بنگاهای کوچک و متوسط بر مبنای رویکرد زنجیره ارزش صنعت، همایش ملی رویکردهای نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای، دانشگاه گنبد، گنبد.

موسوی نقابی، سیدمجتبی، آقامحسنی، علی، 1399، بررسی دستاوردهای بکارگیری ظرفیت خالی واحدهای صنعتی بر توسعه اقتصادی: مورد مطالعه شهرکها و نواحی صنعتی، سومین همایش ملی چالش های اقتصاد کلان ایران، دانشگاه گنبد، گنبد.

موسوی نقابی، سیدمجتبی، آقامحسنی، علی، 1399، تحلیل دلایل راکد شدن صنایع کوچک و متوسط و راهکارهای فعالسازی مجدد آنها، سومین همایش ملی چالش های اقتصاد کلان ایران، دانشگاه گنبد، گنبد.

موسوی نقابی، سیدمجتبی،1398،چالش ها و راهکارهای توسعه پایدار بنگاه های خرد، کوچک و متوسط منطقه ترشیز مبتنی بر راهبرد شبکه سازی،همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)،کاشمر،

موسوی نقابی، سیدمجتبی و انوشه، مرتضی،1398،تحلیل نقش رویکرد توسعه خوشه ای در توسعه پایدار بنگاه های کوچک و متوسط،کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار،تهران

انوشه، مرتضی و موسوی نقابی، سیدمجتبی،1398،کنسرسیوم های صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات راهکار توسعه صادرات بنگاه های کوچک و متوسط،کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار،تهران

انوشه، مرتضی و موسوی نقابی، سیدمجتبی،1397،تحلیل چارچوب بخش بندی بازارهای بین المللی و استراتژی های ورود به بازارهای جهانی،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا،تهران

سلیمانی، غلامرضا و انوشه، مرتضی و موسوی نقابی، سیدمجتبی،1396،برند مشارکتی: استراتژی ورود به بازارهای جهانی،کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی،قزوین

انوشه، مرتضی و موسوی نقابی، سیدمجتبی،1396،بررسی تاثیرات متقابل برند مشارکتی و برندهای مادر:چارچوبی برای انتخاب استراتژی های برند مشارکتی،کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی،قزوین،

 

سلیمانی، غلامرضا و موسوی نقابی، سید مجتبی،1393، تبيين ضرورت و دستاوردهاي طرح ملي توسعه خوشه‏ هاي كسب‏وكار در ايران، دوازدهمین کنفرانس بین­المللی مدیریت، تهران،

سلیمانی، غلامرضا و موسوی نقابی، سید مجتبی و انوشه، مرتضی،1392،ارائه چارچوبی برای انتخاب استراتژی رقابتی در بازارهای هدف صادراتی مبتنی بر تحلیل زنجیره ارزش: مطالعه موردی خوشه کسب و کار سرامیک یزد،دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک،تهران،

 

موسوی نقابی، سید مجتبی و انوشه، مرتضی،1392، تحليل رقابت­ پذيري با استفاده از الگوي محک­زني مبتني بر تحليل زنجيره ارزش، کنفرانس مدیریت استراتژیک: با رویکرد پارادایم­های نوین، تهران،

آقا محسنی، علی و موسوی نقابی، سید مجتبی،1392،تحلیل نقش رهبری استراتژیک در پیاده سازی استراتژی: مطالعه موردی شرکت بیمه خصوصی،دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک،تهران.

 

حجت اله واعظی نژاد، موسوی نقابی، سیدمجتبی، انوشه، مرتضی. (1397). استفاده از فرصت‌های خدمت سربازی در عرصه توسعه متوازن اقتصادی کشور: توسعه بنگاه‏های کوچک و متوسط، نخستین همایش ملی مهارت آموزی کارکنان وظیفه، تهران.

  

موسوی نقابی، سیدمجتبی، مرتضی انوشه، (1392)، تغییر نگرش های منفی نسبت به خدمت مقدس سربازی با استفاده از مکتب فکری بازاریابی اجتماعی، همایش ملی خدمت سربازی، تهران.

 

حسینی، سیدمحمد، موسوی نقابی، سیدمجتبی، مرتضی انوشه، (1392)، تبیین نقش کارکردهای سیاسی، دفاعی-امنیتی، اجتماعی و فرهنگی دوره مقدس سربازی بر ارتقای یکپارچگی و انسجام ملی، همایش ملی خدمت سربازی، تهران.

 

حسینی، سیدعلی، موسوی نقابی، سیدمجتبی، مرتضی انوشه، (1392)، تحلیلی بر ضرورت تحول در دوره خدمت سربازی با رویکرد پدافند غیرعامل، همایش ملی خدمت سربازی، تهران.

 

کتاب های منتشر شده

کتاب مدیریت استراتژیک: نظریه ها و کاربردها (ویرایش دوم)، انتشارات نگاه دانش، 1394.

کتاب مدیریت استراتژیک: نظریه ها و کاربردها، انتشارات نگاه دانش، 1392.

کتاب اصول مطالعه بازار و بازارشناسی (با رویکرد مطالعه بازار کسب وکارهای کوچک)، انتشارات آیین محمود، 1395.

کتاب راهنمای زنجیره ارزش، انتشارات آیین محمود، 1395.

کتاب رویکردها و مدلهای توسعه صنایع کوچک در ایران، انتشارات آیین محمود، 1394.

کتاب مدیریت تبلیغات، انتشارات نگاه دانش، 1388.